Klauzula RODO

Wysyłając wiadomość wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych tj. imienia, nazwiska oraz adresu e-mail przez MDT WADOWSKI spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000734107, adres: ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będziemy mogli odpowiedzieć na Pana/Pani wiadomość.
Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do zakończania procesu udzielania odpowiedzi lub przekazania informacji dotyczący zapytań lub informacji zwartych przez Państwa w zapytaniu przesłanym przez formularz kontaktowy.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest MDT WADOWSKI spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie. W każdym czasie możesz się również zwrócić do nas z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania. Wówczas prosimy napisać wiadomość na adres: rodo@mdt.net.pl

Jeżeli w Państwa ocenie dane są przetwarzane nieprawidłowo mają Państwo prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.